icon

放大畫作觀看

旭日東昇

旭日東昇

$27,000

Info

Artist
張永銘 (口畫)-脊髓損傷者
Material
油畫
Years
2024
Size
10F (53 × 45.5 cm) (不含框)

Concept

七彩雲影映晨曦,
遠山屹立寂靜里。
流水潺潺穿翠谷,
旭日初升照天地。

光輝灑落千山靜,
綠水青山畫如詩。
萬象更新迎朝暘,
心隨自然共晨曦。

旭日東昇