icon

放大畫作觀看

愛在朝夕與一萬年

愛在朝夕與一萬年

$59,999

Info

Artist
鄭美珠-輕度魚鱗癬與顱顏併發症
Material
油畫
Years
2018
Size
10F(53×45.5 cm) (不含框)

Concept

各種花色天人菊與數萬年火山泥漿所形塑的同心圓澎湖文石之對話與物語 ,永遠的摯愛與友誼如日出與夕陽般的日常始終不變,自然與純真。

愛在朝夕與一萬年